Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 1 6, 2024

Đam mê - Nghiện

Dù có sự phân biệt giữa "nghiện" và "đam mê," nhưng cũng có một số điểm dễ nhầm lẫn do cả hai đều có thể mang lại sự hứng thú và động lực. Dưới đây là một số điểm mà người ta có thể nhầm lẫn: Động Lực và Hứng Thú: Đam Mê: Người có đam mê thường có động lực và hứng thú mạnh mẽ, nhưng họ có khả năng kiểm soát và quản lý sự đam mê của mình. Nghiện: Người nghiện cũng có thể có động lực và hứng thú, nhưng khả năng kiểm soát của họ thường bị suy giảm, dẫn đến sự phụ thuộc không lành mạnh. Thời Gian và Năng Lượng: Đam Mê: Người có đam mê có thể dành nhiều thời gian và năng lượng cho hoạt động mà họ yêu thích mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến cuộc sống hàng ngày. Nghiện: Người nghiện có thể hiệu quả giảm sút về mặt thời gian và năng lượng do sự phụ thuộc và ảnh hưởng tiêu cực đối với các khía cạnh khác của cuộc sống. Sự Kiểm Soát: Đam Mê: Người có đam mê thường giữ được sự kiểm soát về mức độ và thời gian họ dành cho hoạt động đam mê. Nghiện: Ngược lại, ngườ