Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 10 7, 2015

Tiếc - Tàu điện

Người Pháp khi đến Việt Nam (mặc dù theo một góc nhìn nào đó là để khai thác thuộc địa) đã xây dựng tại đây những hệ thống, những công trình công cộng phục vụ dân sinh chất lượng như hệ thống đường sắt cho tàu hoả cũng như tàu điện. Như nhiều người biết hệ thống tàu điện ngầm vẫn đang tồn tại và phát triển ở các nước phát triển. Không ít người có mong ước trong đời được trải nghiệm ..... tàu điện. Ở Hà Nội người ta đang bỏ ra một số tiền khá lớn để xây dựng đường sắt trên cao. Trong khi đó cách đây hơn trăm năm chính ở thành phố này đã vang lên tiếng leng keng của tàu điện, nhưng những tiếng leng keng đó lại đã đi vào lịch sử được mấy chục năm rồi.  Người Việt Nam cần cù và thông minh - lẽ đâu chỉ là khẩu hiệu tự đề cao mình quá trớn ở tầm quốc gia.  Thật tiếc và buồn làm sao.