Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 12 29, 2023

Tranh nhau trả tiền

  Tại sao người ta tranh nhau trả tiền? 1. Người muốn mời bạn thật (vì họ mong muốn thế - còn mục đích thực sự là gì chưa bàn). 2. Người đã từng được bạn mời, họ muốn mời trả lại bạn. 3. Người đang cần phải chứng tỏ một điều gì đó. Vậy bạn ứng xử thế nào cho cảm thấy dễ chịu. Trong cả 3 tình huống đơn giản là bạn chỉ cần đồng ý để người ta trả thôi, trừ trường hợp 1 trong một số tình huống nhậy cảm, bạn chỉ cần nói với chủ quán vui lòng thanh toán phần của tôi và để tiện việc này hơn bạn nên biết trước số tiền cần trả rồi để trên mặt bàn của bạn. Trong mọi trường hợp còn lại bạn chỉ cần hiểu rằng, cho người ta thanh toán là bạn đang làm phúc đó - vì bạn đã tạo cơ hội cho người ta thể hiện cái tôi của họ.  Đơn giản thế thôi.