Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 11 22, 2023

Nói sai

Không chỉ thành ngữ, người ta nhầm cả những từ cơ bản, không những nhầm về nghĩa, nhầm hoàn cảnh,... Cùng là cung cấp thông tin đến đối tượng nào đó nhưng nó có những sự khác biết rất nhất định: Thông báo Quảng cáo Yêu cầu Kiến nghị Đề nghị Đề xuất Nhờ, Bảo, Chỉ đạo,... Bằng B tiếng Việt