Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 5 2, 2016

Làm thế nào để có "Người tốt"

Như thế nào được hiểu, được gọi là "Người tốt" Có nhiều bài báo đã viết về vấn đề này, tuy nhiên chúng tôi xin liệt kê lại và mong các bạn soi xét thêm. 1. Phúc hậu    Nghĩ cho người khác nhiều hơn cho mình. 2. Lương thiện    Không làm hại người khác. 3. Giữ chữ tín    Thực hiện đúng những gì đã nói, đã hứa. 4. Khoan dung   Cho người khác cơ hội để sửa chữa những lầm lỡ sai trái.  5. Chính trực    Tôn trọng sự thật, không đưa những thông tin sai lệch nhằm tư lợi cho mình, hay nhằm hại người khác.     Không thực hiện sự khác biệt giữa ý định và hành vi.    LÀM được nhiều hơn NÓI.    Và can đảm. ... Nếu chiếu vào những điều trên thì theo bạn trên Trái đất này có "Người tốt" không? Theo chúng tôi nếu đạt được toàn bộ những tiêu chí trên thì trên Trái Đất hẳn quá hiếm những "Người tốt", vậy thiết nghĩ chúng ta nên hướng đến những tiêu chí trên và thực hiện những việc tốt, tập hợp của nhiều việc tốt khiến cuộc sống c