Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 12 3, 2023

Học thêm, cấm hay không cấm?

Học thêm - Nếu đúng thì là học thêm thật, và nó thực sự có giá trị vì như Lê-nin có nói: Học, học nữa, học mãi. Nếu không tự học được phải có thầy dạy thì mới được chứ. Đến làm tiến sỹ còn phải có thầy kia mà. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi thấy, ở Việt Nam học thêm nó lại không hoàn toàn mang nghĩa thêm, thậm trí có thêm thật nhưng lại không mang lại giá trị so với học phí một cách hiệu quả cho bên học. Học thêm - rất tốt - học một cái mới ngoài những thứ đã biết. Học thêm - rất tốt  - học nâng cao một cái gì hơn chương trình bạn đang học, và trong chường trình học không có. Học thêm - rất tốt - người học thực sự có nhu cầu vì khả năng tiếp thu của người học chưa theo kịp nhóm học mà bạn tham gia. Học thêm - cái còn lại như mọi người đang kêu ca phàn nàn và đưa lại sự buồn bực thất vọng cho người phải gánh chi phí, tóm cả những đối tượng không có nhu cầu cũng phải tốn tiền. Chưa kể các tình tiết khác. Ý kiến của bạn thế nào về học thêm?

Thế nào là thiếu hòa đồng, và giao tiếp kém?

Ở đời có 3 loại việc: 1. Việc của bản thân 2. Việc của người 3. Việc của Trời Con người ta, để sống vui khỏe thì phải/ cần biết: 1. Ráng làm tốt việc của bản thân. 2. Không dí mũi vào việc của người. 3. Không lo lắng việc của Trời. Vậy, nếu ai đó đang làm tốt việc của họ, thì việc họ độc thân liên quan gì đến hòa đồng và giao tiếp kém. Ngoài ra: Hòa đồng là tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác, tôn trọng pháp luật, tôn trọng quy định, tôn trọng cam kết,...  Giao tiếp tốt là sự thấu cảm tình huống, tình trạng, tâm trạng của người khác - và nhiều khi, chứ không phải đôi khi - không nói gì là một loại giao tiếp mang tính giá trị cao. Cổ nhân dạy: Im lặng là vàng. Chưa kể trong số người mà chúng ta gặp có được bao nhiêu người đưa lại năng lượng tích cực cho người khác, ... vậy có khi càng gặp ít người lại càng bớt gặp chuyện dở hơn. Nhiều người vẫn phải cố tham gia đám đông, hoặc vì mục đích của họ, hoặc vì họ sợ mất lòng người khác (sợ mà bản thân không hiểu/biết là sợ). Có một ngu